Kawża T-44/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas- 7 ta’ Lulju 2010 — Il-Kummissjoni vs Hellenic Ventures et ( “Klawżola ta’ arbitraġġ — Azzjoni għall-ħolqien u għall-iżvilupp ta’ fondi ta’ kapital tal-bidu — Xoljiment tal-kuntratt — Rikors ippreżentat kontra l-azzjonisti ta’ kumpannija — Inammissibbiltà — Rimbors tal-ammonti mħallsa bil-quddiem — Interessi” )