Mål C-102/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 26 februari 2020 – StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH mot eprimo GmbH