Mål T-431/16: Talan väckt den 1 augusti 2016 – VIMC mot kommissionen