Cauza T-431/16: Acțiune introdusă la 1 august 2016 – VIMC/Comisia