Wyrok Trybunału z dnia 15 listopada 1983 r. # Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej. # Pomoc państwa. # Sprawa 52/83. TITJUR Komisja przeciwko Francji