predmet C-194/18: Presuda Suda (deveto vijeće) od 8. svibnja 2019. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenija) — Jadran Dodič protiv Banka Koper, Alta Invest (Zahtjev za prethodnu odluku — Socijalna politika — Prijenos poduzeća — Direktiva 2001/23/EZ — Članak 1. stavak 1. — Područje primjene — Kriteriji ocjene prijenosa — Prijenos klijenata — Prijenos svih financijskih usluga banke na investicijsko društvo bez prijenosa osoblja)