Zaak C-720/19: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 oktober 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Düsseldorf — Duitsland) — GR / Stadt Duisburg (Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikel 7, eerste alinea – Verblijfsrecht van de gezinsleden van een tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behorende Turkse werknemer – Naturalisatie van het betrokken gezinslid in de ontvangende lidstaat – Behoud van het verblijfsrecht – Verworven rechten)