Sag C-720/19: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 21. oktober 2020 — GR mod Stadt Duisburg (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Düsseldorf — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse – associeringsaftalen EØF-Tyrkiet – afgørelse nr. 1/80 – artikel 7, stk. 1 – opholdsret for familiemedlemmer til en tyrkisk arbejdstager, der har tilknytning til det lovlige arbejdsmarked i en medlemsstat – naturalisation af det pågældende familiemedlem i værtsmedlemsstaten – bevarelse af opholdsretten – velerhvervede rettigheder)