Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9785 – EFL/DBK/Hama Polska) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 177/01