Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9785 – EFL/DBK/Hama Polska) (Text s významem pro EHP) 2020/C 177/01