Prethodna prijava koncentracije (Case M.10022 — Premier Oil/Chrysaor Holdings) Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2020/C 394/04