Written question E-011647/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) lill-Kummissjoni. Restrizzjonijiet fuq il-bejgħ bin-nieqes