Offentliggörande i enlighet med artikel 8.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 av det sammanfattande dokumentet för en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning som registrerats genom kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 i enlighet med artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92