Pubblikazzjoni skont l-Artikolu 8(1) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 664/2014 tad-dokument uniku dwar denominazzjoni tal-oriġini jew indikazzjoni ġeografika rreġistrata skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1107/96 f’konfomità mal-Artikolu 17 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92