Publikācija saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 8. panta 1. punktu par vienoto dokumentu attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, kas reģistrēti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1107/96 atbilstoši Padomes Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantā minētajai procedūrai