Egységes dokumentum közzététele a 664/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 8. cikkének (1) bekezdése alapján a 2081/92/EGK tanácsi rendelet 17. cikkében megállapított eljárás szerint az 1107/96/EK bizottsági rendelet alapján bejegyzett földrajzi jelzések és eredetmegjelölések tekintetében