Objava u skladu s člankom 8. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 664/2014 jedinstvenog dokumenta o oznaci izvornosti ili oznaci zemljopisnog podrijetla registriranoj na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1107/96 u skladu s člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92