Offentliggørelse i henhold til artikel 8, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 664/2014 af enhedsdokumentet for en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, der registreres i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92