Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-preżentazzjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, ta’ proposta għall-emendar tal-Annessi 2 u 3 tal-Ftehim dwar il-Konservazzjoni tal-Għasafar tal-Ilma Migratorji Afro-Ewroasjatiċi (AEWA).