Písemný dotaz E-4867/10 Angelika Werthmann (NI) Komisi. Přímý obchod se Severním Kyprem: právní základ