Zadeva C-287/16: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal de Justiça (Portugalska) 23. maja 2016 – Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation in drugi