Cauza C-287/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal de Justiça (Portugalia) la 23 mai 2016 – Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A./Caisse Suisse de Compensation și alții