Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1985 tal-31 ta' Ottubru 2017 li tippermetti li jiġu riveduti l-miri għal Malta, għall-Bulgarija u għall-Polonja fil-qasam ewlieni tal-prestazzjoni tal-kosteffiċjenza għall-2017, l-2018 u l-2019 għas-servizzi tan-navigazzjoni bl-ajru skont l-Artikolu 17(1) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 390/2013 (notifikata bid-dokument C(2017) 7121) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE. )$