Kawża T-579/20 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Diċembru 2020 – Genekam Biotechnology vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji – Ftehim ta’ sussidju konkluż fil-kuntest tas- Seba’ Programm Qafas għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni (2007-2013) – Irkupru tas-somom imħallsa – Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni forzata – Nuqqas ta’ urġenza”)