Zadeva C-361/20 P: Pritožba, ki jo je 4. avgusta 2020 vložil YG zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 28. maja 2020 v zadevi T-518/18, YG/Komisija