Vec C-361/20 P: Odvolanie podané 4. augusta 2020: YG proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 28. mája 2020 vo veci T-518/18, YG/Komisia