Lieta C-361/20 P: Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 4. augustā YG iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2020. gada 28. maija spriedumu lietā T-518/18 YG/Komisija