Asia C-361/20 P: Valitus, jonka YG on tehnyt 4.8.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-518/18, YG v. komissio, 28.5.2020 antamasta tuomiosta