Kohtuasi C-361/20 P: YG 4. augustil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 28. mai 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-518/18: YG versus komisjon