Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8012 – HAL Investments/Coolblue) (Tekst mający znaczenie dla EOG)