Predmet C-45/19: Presuda Suda (deseto vijeće) od 19. ožujka 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 de A Coruña – Španjolska) – Compañía de Tranvías de La Coruña, SA protiv Ayuntamiento de A Coruña (Zahtjev za prethodnu odluku – Uredba (EZ) br. 1370/2007 – Usluge javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika – Članak 8. – Prijelazno uređenje – Članak 8. stavak 3. – Istek ugovorâ o javnim uslugama – Izračun najduljeg trajanja ugovorâ utvrđenog na 30 godina – Određivanje datuma od kojeg počinje teći najdulje trajanje od 30 godina)