Meddelande från kommissionen Vägledning om appar till stöd för kampen mot covid-19-pandemin med avseende på dataskydd 2020/C 124 I/01