Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jiftaħ u jipprevedi l-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd fil-Gżejjer Kanarji mill-2021 sal-2027” (COM(2020) 437 final — 2020/0209 (CNS))