Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l- 20 ta' Marzu 2006 dwar ir-rekwiżiti tekniċi dettaljati għat-twettiq tat-testijiet speċifikati fid-Direttiva 2005/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu ta' sistemi ta' protezzjoni għal quddiem fuq vetturi bil-magna (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 776) Test b'rilevanza għaż-ŻEE.