Written question E-4480/10 Frieda Brepoels (Verts/ALE) lill-Kummissjoni. Is-salvagwardja ta’ kontejners marittimi