Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-26 ta’ Mejju 2016.#Gat Microencapsulation GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO).#Appell – Artikolu 181 tar-Regoli tal-Proċedura – Trade mark tal-Unjoni Ewropea verbali KARIS – Regolament (KE) Nru 207/2009 – Artikolu 8(1)(b) – Rifjut parzjali tal-applikazzjoni għal reġistrazzjoni – Appell manifestament inammissibbli.#Kawża C-639/15 P. Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-26 ta’ Mejju 2016