Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 stycznia 2016 r.