Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Jannar 2016 Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-14 ta’ Jannar 2016.#«Ostas celtnieks» SIA vs Talsu novada pašvaldība u Iepirkumu uzraudzības birojs.#Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Augstākā tiesa.#Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kuntratti pubbliċi – Direttiva 2004/18/KE – Kapaċità ekonomika u finanzjarja – Kapaċitajiet tekniċi u/jew professjonali – Artikoli 47(2) u 48(3) – Speċifikazzjonijiet li jinkludu l-obbligu għal offerent li jikkonkludi kuntratt ta’ partenarjat jew li joħloq soċjetà f’isem kollettiv mal-entitajiet li huwa jibbaża ruħu fuq il-kapaċitajiet tagħhom.#Kawża C-234/14.