Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 423, 15 ta' Diċembru 2020