Pravilnik št. 100 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe za homologacijo akumulatorskih električnih vozil v zvezi s posebnimi zahtevami za konstrukcijo, funkcionalno varnost in emisijo vodika (Revizija 2)