/* */

A Bíróság (második tanács) 2010. november 18-i ítélete. # Pensionsversicherungsanstalt kontra Christine Kleist. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Oberster Gerichtshof - Ausztria. # Szociálpolitika - A férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód a munkavállalás és a munka területén - 76/207/EGK irányelv - A 3. cikk 1) bekezdésének c) pontja - A nyugdíjjogosulttá vált munkavállalók elbocsátását megkönnyítő nemzeti szabályozás - A fiatalabbak foglalkoztatása elősegítésének a célja - Nemzeti szabályozás, amelynek előírásai szerint a nyugdíjkorhatár a nők esetében a 60. életév, a férfiak esetében pedig a 65. életév. # C-356/09. sz. ügy Kleist TITJUR