Kawża C-384/16 P: Appell ippreżentat fil-11 ta’ Lulju 2016 minn European Union Copper Task Force mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) fis-27 ta’ April 2016 fil-Kawża T-310/15, European Union Copper Task Force vs Il-Kummissjoni Ewropea