Mål T-302/20: Talan väckt den 15 maj 2020 – Del Valle Ruiz m.fl. mot SRB