Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 29, 02 ta' Frar 2010