Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2651/85, 19. september 1985, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2248/85 teatavate juustude Ameerika Ühendriikidesse eksportimiseks nõutava sertifikaadi osas