Pisno vprašanje P-001607/11 Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos) (PPE) za Komisijo. Pristojnosti predstavnikov Trojke EU v Grčiji