Sag F-100/15: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 21. juli 2016 — De Nicola mod EIB (Personalesag — EIB’s ansatte — bedømmelse — bedømmelsesrapport 2013 — appeludvalgets afgørelse)