Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/164 tat-28 ta' Jannar 2016 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Cappellacci di zucca ferraresi (IĠP)]