Zadeva C-513/09: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 29. julija 2010 – Evropska komisija proti Kraljevini Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2006/66/ES — Baterije in akumulatorji ter odpadne baterije in akumulatorji — Nesprejetje v predpisanem roku)