Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/753 2021 m. gegužės 6 d. kuriuo Maltai leidžiama taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas (ES) 2018/279